A A A

Grupy narzędzi ręcznych

Narzędzia ręczne do obróbki drewna dzielimy wg. różnych kryteriów. Główny podział to podział na narzędzia posiadające ostrze skrawające materiał (drewno) i narzędzia pomocnicze (uzupełniające).

Narzędzia pomocnicze to narzędzia i przybory do przytrzymywania, trasowania drewna.

Narzędzia skrawające dzielą się na narzędzia do przerzynania, dłutowania, wykonywania otworów, wyrównywania powierzchni, itp.